Aras International Campus

اسكان دانشجويان خانم در هتل جهانگردي جلفا

اسكان دانشجویان خانم پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران در هتل جهانگردی جلفا  

 به منظور رفاه حال دانشجويان خانم در پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران، مسئولين پرديس طي هماهنگي با هتل جهانگردي جلفا تفاهم نامه‌اي منعقد نموده‌اند تا اين دانشجویان بتوانند با تخفیف سی و سه درصد از امكانات اقامتی آن هتل استفاده نمایند. دانشجویانی كه تمایل به استفاده از این تسهيلات را دارند ‌باید اتاق را به صورت ترمی اجاره نموده و مبلغ اجاره را براي يك يا دوشب در هنگام ثبت نام پرداخت نمايند. شايان ذكر است هتل جهانگردي در فاصله بسيار نزديك با پرديس واقع شده است و از آنجا كه اتاق‌هاي هتل دو تخته می‌باشند دانشجويان مي‌توانند با يكي از همدوره‌ايهاي خود اتاق را مشتركاً رزرو كنند. متقاضيان مي‌توانند براي تكميل اطلاعات و ارائه درخواست به امور دانشجويي پرديس مراجعه فرمايند.

.

تاريخ خبر: 14/6/1393

تعداد بازدید: 1846
 
Copyright © 2012 Aras International Campus.
University of Tehran, Aras International Campus
Emam Khomeini Boulevard, Jolfa, Aras Free Trade & Industrial Zone,
Iran.
Post code: 5441656498
Phone: +98 492 3024824-27
Fax: +98 492 302 4820