Aras International Campus

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان قبول شده در مقطع دکتری

اطلاعیه  ثبت نام دانشجویان دکتری

با عرض تبریک به دانشجویان گرامی پذیرفته شده در مقطع د کتری (سهمیه برگزیدگان علمی) پردیس بین المللی ارس، به اطلاع عزیزان  قبول شده که اسامی آنها در زیر می آید می رساند، با مراجعه به سایت http://srm.ut.ac.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام ومجدداً جهت تخصیص شماره دانشجویی در همان سامانه بارگذاری نمایند.

درخصوص برگه مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاهها ،پذیرفته شدگان ملزم هستند با مراجعه به سایت اینترنتی http://sd.sanjesh.org در قسمت مطالب آموزشی فرم مربوطه را تکمیل وطبق دستورالعمل آن اقدام نمایند.

اسامی قبول شدگان نهایی:

1-پویان عباسی مائده        رشته محیط زیست -آب وفاضلاب

2-وحید ابراهیمی               رشته حقوق عمومی

3- سمیه میر آقایی            رشته علوم وصنایع غذایی

4- آزاده عاصفی کیا           رشته مدیریت بازرگانی 

5- رقیه فتحی لیواری          رشته مدیریت رفتار سازمانی 

6-علیرضا محمد پور           رشته  مدیریت رسانه

7-فاطمه مولایی                  رشته مدیریت منابع انسانی 

ضمناً  پذیرفته شده گان محترم مستحضر باشند مهلت ثبت نام آنها تا تاریخ 10/9/1393می باشد. 

تاريخ خبر: 6/9/1393

تعداد بازدید: 1750
 
Copyright © 2012 Aras International Campus.
University of Tehran, Aras International Campus
Emam Khomeini Boulevard, Jolfa, Aras Free Trade & Industrial Zone,
Iran.
Post code: 5441656498
Phone: +98 492 3024824-27
Fax: +98 492 302 4820