Aras International Campus

آزمون زبان عمومی دانشگاه- 12 دیماه 1393

آزمون زبان عمومی UTEPT دانشگاه تهران

به اطلاع دانشجويان پرديس بين المللي ارس مي‌رساند، آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) در روز جمعه مورخ 12/10/93 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. براساس مجوز ارائه شده در صورتی که متقاضیان آزمون در پردیس ارس به 50 نفر برسند این آزمون در پردیس ارس هم برگزار خواهد شد. از آنجاییکه ارائه حد نصاب نمره زبان براي اجازه دفاع و فارغ التحصيلي الزامی می باشد، به دانشجويان محترم توصيه مي‌گردد حتماً در اين آزمون شركت نمايند. متقاضيان ثبت نام در آزمون فوق مي‌توانند تا تاریخ 29/9/93 به سامانه آموزش مراجعه فرمايند. یاد آوری می نمایند شرکت در این آزمون برای عموم آزاد است.

تاريخ خبر: 20/09/1393

تعداد بازدید: 1461
 
Copyright © 2012 Aras International Campus.
University of Tehran, Aras International Campus
Emam Khomeini Boulevard, Jolfa, Aras Free Trade & Industrial Zone,
Iran.
Post code: 5441656498
Phone: +98 492 3024824-27
Fax: +98 492 302 4820