1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

سلف سرویس

سلف سرویس و رستوران پردیس ارس دانشگاه تهران در محوطه‌ی حیاط دانشگاه قرار دارد. سلف سرویس دارای فضایی به مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع می‌باشد که دانشجویان گرامی می‌توانند برای صرف غذا و استراحت به آن مراجعه نمایند.