1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 97-96)

برای دیدن برنامه کامل اینجا را کلیک نمایید

پرديس ارس
 ثبت نام و انتخاب واحد در  نیمسال اول: 4 الی 11 شهریور 96
شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 96
حذف و اضافه: 10 مهرماه لفایت 12 مهرماه 96
حذف اضطراری:  25 آذر ماه الی27 آذرماه 96
کنترل نهایی: 2 الی 4 دی ماه 96
ارزشیابی: 11 آذرماه الی 22 آذرماه 96
پایان کلاسهای درسی: 20 دی ماه 96
شروع امتحانات: 23 دیماه 96
پایان امتحانات: 4 بهمن ماه 96
پرديس ارس

بنر سمت راست

پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
پرديس ارس
پرديس ارس

پرديس ارس
پردیس ارس
پردیس ارس

 

فرمهای امور پژوهشی

 

حوزه رياست

معرفی دفتر ریاست

دفتر ریاست امور مربوط به حوزه ریاست را برنامه ریزی و اداره می كند و خود شامل بایگانی و دبیرخانه می باشد.

اهم وظایف و اختیارات دفتر ریاست:

تهیه مكاتبات ثبت و صدور نامه هایی كه متضمن نظر و دستور ریاست پردیس و ارجاع آنها به واحدهای مختلف می باشند، هماهنگ كردن برنامه های كاری هفتگی و ماهانه رئیس پردیس از قبیل ملاقات ها و بازدیدها و ...، پیگیری و اجرای دستورهای رئیس، دریافت نامه هایی كه از واحدهای مختلف ارسال می شود و لازم است به رؤیت ریاست پردیس برسد، پاسخگویی و رسیدگی به مشكلات كه بین واحدهای مختلف پردیس پدید می آید، ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر میان معاونان، رؤسای دانشكده ها و شوراهای آموزشی و پژوهشی با مقام ریاست، تهیه و تنظیم پیش نویس نامه های مرجوعه از جانب رئیس، نظارت بر حسن جریان و تسریع در اقدام نسبت به امور مرجوعه به حوزه ریاست، ابلاغ مصوبات هیأت رئیسه و شورای پردیس مطابق ضوابط و مقررات.

پرسنل دفتر ریاست:

جناب آقای

سمت : رئیس دفتر

شماره تماس: