1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 96-95)

پرديس ارس
 ثبت نام نیمسال اول: 6 الی 13 شهریور 95
شروع کلاسهای درسی: 27 شهریور 95
حذف و اضافه: 10 شهریورماه الی 13 مهرماه 95
حذف اضطراری:  13 آذر ماه الی 15 آذرماه 95
کنترل نهایی: 20 الی 22 آذرماه 95
ارزشیابی: 28 آذرماه الی 8 دی ماه  95
پایان کلاسهای درسی: 15 دی ماه 95
شروع امتحانات: 18 دیماه 95
پایان امتحانات: 29 دی ماه 95
پرديس ارس

فنی و مهندسي

ریاست مجموعه آموزشی فنی و مهندسي 


جناب آقای 

رتبه علمى :

سال اخذ مدرک : 

از دانشگاه :

رشته تحصیلی و گرایش آن :

Email : 


 

فهرست دروس رشته / گرایش های مجموعه آموزشی فنی و مهندسي 

                       

 

             مجموعه آموزشی فنی و مهندسي                        

                                   کارشناسی ارشد                                    

 

                                                           

 

                                        دکتری

 

 

            

اعضای مجموعه آموزشی مجموعه آموزشی فنی و مهندسي