1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

امور فرهنگي و فوق برنامه

دانشجوی گرامی

با عنایت به ضرورت بهره مندی از تکنولوژی های پیشرفته در تبلیغات و اطلاع رسانی، امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس ارس با همکاری مدیریت محترم پردیس نسبت به راه اندازی سیستم ارسال پیامک گروهی اقدام کرده است.

بدون تردید موفقیت در رسیدن به اهداف امور فرهنگی و اهداف سایر واحدها در امر فوق مستلزم همکاری همه ی کسانی است که به نوعی مخاطب پیام رسانان این شبکه قرار می گیرند.

بدین منظور خواهشمند است با تکمیل کردن و تحویل دادن فرم ذیل همکاران امور فرهنگی پردیس را در اجرای هر چه بهتر تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه ها یاری رسانید.

خاطرنشان می سازد تمام اطلاعات مربوط به مخاطبان کاملاً محرمانه خواهد ماند.

دریافت فرم


اخبار امور فرهنگی و فوق برنامه :