1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

دفتر مجلات علمي

اعضای دفتر مجلات علمی

آقای 

سمت:

شماره تماس:


اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و نویسندگان می رساند ارسال مقالات فقط از طریق سامانه جدید نشر مجلات علمی دانشگاه تهران به نشانی http://journals.ut.ac.ir امکان پذیر خواهد بود.

کلیه مجلات علمی پژوهشی پردیس در پایگاه های استنادی ذیل نمایه شده اند:

- پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران (journals.ut.ac.ir)

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (www.isc.gov.ir)

- مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (www.srlst.com)

- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)

- بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com)

- پایگاه مجلات تخصصی نور (www.noormags.com)