1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 97-96)

برای دیدن برنامه کامل اینجا را کلیک نمایید

پرديس ارس
 ثبت نام و انتخاب واحد در  نیمسال اول: 4 الی 11 شهریور 96
شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 96
حذف و اضافه: 10 مهرماه لفایت 12 مهرماه 96
حذف اضطراری:  25 آذر ماه الی27 آذرماه 96
کنترل نهایی: 2 الی 4 دی ماه 96
ارزشیابی: 11 آذرماه الی 22 آذرماه 96
پایان کلاسهای درسی: 20 دی ماه 96
شروع امتحانات: 23 دیماه 96
پایان امتحانات: 4 بهمن ماه 96
پرديس ارس

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

 

مچموعه آموزشی

مقاطع تحصیلی رشته تحصیلی
كشاورزي و منابع طبيعي  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا

 

 

 

 

هنر  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا 

 

 

فنی و مهندسی  کارشناسی ارشد 

 

 دکترا 

 

علوم اجتماعی و رفتاری  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا

 

 

 

 

علوم انسانی  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا 

 

محیط زیست  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا