1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 96-95)

پرديس ارس
 ثبت نام نیمسال اول: 6 الی 13 شهریور 95
شروع کلاسهای درسی: 27 شهریور 95
حذف و اضافه: 10 شهریورماه الی 13 مهرماه 95
حذف اضطراری:  13 آذر ماه الی 15 آذرماه 95
کنترل نهایی: 20 الی 22 آذرماه 95
ارزشیابی: 28 آذرماه الی 8 دی ماه  95
پایان کلاسهای درسی: 15 دی ماه 95
شروع امتحانات: 18 دیماه 95
پایان امتحانات: 29 دی ماه 95
پرديس ارس

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

 

مچموعه آموزشی

مقاطع تحصیلی رشته تحصیلی
كشاورزي و منابع طبيعي  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا

 

 

 

 

هنر  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا 

 

 

فنی و مهندسی  کارشناسی ارشد 

 

 دکترا 

 

علوم اجتماعی و رفتاری  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا

 

 

 

 

علوم انسانی  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا 

 

محیط زیست  کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 دکترا