1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 96-95)

پرديس ارس
 ثبت نام نیمسال اول: 6 الی 13 شهریور 95
شروع کلاسهای درسی: 27 شهریور 95
حذف و اضافه: 10 شهریورماه الی 13 مهرماه 95
حذف اضطراری:  13 آذر ماه الی 15 آذرماه 95
کنترل نهایی: 20 الی 22 آذرماه 95
ارزشیابی: 28 آذرماه الی 8 دی ماه  95
پایان کلاسهای درسی: 15 دی ماه 95
شروع امتحانات: 18 دیماه 95
پایان امتحانات: 29 دی ماه 95
پرديس ارس

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

آئین نامه آموزشی دوره های كاردانی و كارشناسی
پذیرش دانشجوی مقطع كارشناشی ارشد بدون شركت در آزمون سراسری
آیین نامه آموزشی دانشجویان كارشناسی ورودی 1376 به بعد
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
شرایط ورود و نام نویسی
نظام آموزشی
واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
حضور و غیاب
حذف و اضافه
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
انتقال
دانشجوی مهمان
تغییر رشته
پذیرش واحدهای درسی
فراغت از تحصیل
ماده واحده - دانشجویان دوره شبانه
آیین نامه كمیسیون بررسی موارد خاص
آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی