1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

معاون علمي

معاون علمي


 

 جناب آقای 

رتبه علمى :

سال اخذ مدرک : 

از دانشگاه :

رشته تحصیلی و گرایش آن :

Email : 

سایت شخصی استاد: 


1- عناوین دانشگاهی

 

2- تحصیلات

 

3- زمینه های تخصصی

 

 

4- سوابق اجرایی

 

6- زمینه های تدریس

 

7- مقالات تألیفی

7-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی(ISC)

 

7-2- مقالات چاپ شده در مجلات تخصصی و علمی - ترویجی

 

7-3- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی با ایندكس ISI و سایر ایندكس های معتبر بین المللی به زبان انگلیسی

 

7-4- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی با ایندكس معتبر بین المللی به زبان عربی

 

8- راهنمایی پایان‌نامه‌های دكتری و كارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 

9. عضویت در مجامع علمی و افتخارات ملی و بین المللی

 

10. عنوان سمینارها و کارگاه های آموزشی

 

11. ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره های خارج از کشور

 

12. ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره های داخلی

 

13. سوابق تحقیقاتی