1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 97-96)

برای دیدن برنامه کامل اینجا را کلیک نمایید

پرديس ارس
 ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال اول: 4 الی 11 شهریور 96
شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 96
حذف و اضافه: 10 مهرماه لفایت 12 مهرماه 96
حذف اضطراری:  25 آذر ماه الی27 آذرماه 96
کنترل نهایی: 2 الی 4 دی ماه 96
ارزشیابی: 11 آذرماه الی 22 آذرماه 96
پایان کلاسهای درسی: 20 دی ماه 96
شروع امتحانات: 23 دیماه 96
پایان امتحانات: 4 بهمن ماه 96
پرديس ارس
پردیس ارس
پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس

 

 

اطلاع رسانی - (مهم) در خصوص ارائه سمینار برای دانشجویان مقطع دکتری

اطلاع رسانی - (مهم) در خصوص ارائه سمینار برای دانشجویان مقطع دکتری

 

قا بل توجه دانشجويان دوره دكتري پرديس بين المللي ارس:

 بدينو سيله به اطلاع مي رساند، با توجه به آخرين مصوبه جلسه مورخ 1396/7/25 كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجويان مقطع دكتري ملزم به ارائه حداقل دو سمينار بعد از زمان دفاع پروپوزال (طرح پژوهشي) خود به شرح پيوست مي باشند.