1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 97-96)

برای دیدن برنامه کامل اینجا را کلیک نمایید

پرديس ارس
 ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال اول: 4 الی 11 شهریور 96
شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 96
حذف و اضافه: 10 مهرماه لفایت 12 مهرماه 96
حذف اضطراری:  25 آذر ماه الی27 آذرماه 96
کنترل نهایی: 2 الی 4 دی ماه 96
ارزشیابی: 11 آذرماه الی 22 آذرماه 96
پایان کلاسهای درسی: 20 دی ماه 96
شروع امتحانات: 23 دیماه 96
پایان امتحانات: 4 بهمن ماه 96
پرديس ارس
پردیس ارس
پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس

 

 

اطلاع رسانی (*مهم)- کنترل نهایی انتخاب واحد دانشجویان - نیمسال اول 97-96 - پردیس بین المللی ارس

اطلاع رسانی (*مهم)- کنترل نهایی انتخاب واحد دانشجویان - نیمسال اول 97-96 -

پردیس بین المللی ارس

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

با سلام

بدينوسيله، به اطلاع مي رساند جهت كنترل نهايي صحت دروس ثبت شده در سامانه جامع آموزش (تائيد صحت انتخاب واحد ترم جاري دانشجويان) و رفع مغايرت هاي احتمالي در ليست هاي حضور و غياب كلاسي، فرم هاي حضور و غياب امتحانات پايان ترم و كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم، لطفاً كارنامه ترمي خود را از سامانه جامع آموزش مطابق راهنما چاپ نموده و دروس انتخابي را از نظر نام درس، شماره و گروه درسي با برنامه ارائه شده در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مقايسه و اقدامات زير را انجام دهيد:

۱. در صورت وجود مغايرت، در دروس انتخاب شده از لحاظ نام درس، شماره و گروه درسي لازم است جهت رفع مشكل موجود به دفتر رئيس اداره آموزش پرديس مراجعه نمائيد.

۲. در صورت عدم وجود مغايرت، كارنامه ترمي را امضا نموده و به دفتر آموزش پرديس تحويل دهيد.

تذكر بسيار مهم: چنانچه دانشجو در زمان تعيين شده ( از روز شنبه مورخ 1396/10/16 الي روز سه شنبه مورخ 1396/10/18) براي كنترل نهايي اقدامات فوق را انجام ندهد، عواقب ناشي از مشكلات احتمالي (به ويژه در جلسات امتحاني) برعهده دانشجو خواهد بود.