1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 97-96)

برای دیدن برنامه کامل اینجا را کلیک نمایید

پرديس ارس
 ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال اول: 4 الی 11 شهریور 96
شروع کلاسهای درسی: 1 مهرماه 96
حذف و اضافه: 10 مهرماه لفایت 12 مهرماه 96
حذف اضطراری:  25 آذر ماه الی27 آذرماه 96
کنترل نهایی: 2 الی 4 دی ماه 96
ارزشیابی: 11 آذرماه الی 22 آذرماه 96
پایان کلاسهای درسی: 20 دی ماه 96
شروع امتحانات: 23 دیماه 96
پایان امتحانات: 4 بهمن ماه 96
پرديس ارس
پردیس ارس
پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس

 

 

تاريخچه

پردیس بین المللی ارس تهران

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه منعقده فی مابین دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در سال 1386، در سال 1388 اقدامات لازم برای تاسیس پردیس بین المللی ارس در منطقه آزاد ارس آغاز شده و پس از انجام مقدمات لازم و آماده سازی و تجهیز فضاهای آموزشی و اداری و نیز اخذ مجوز پذیرش از دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 پذیرش دانشجو به عمل آمد.

پردیس بین المللی ارس در مهرماه سال 1389 فعالیت‌های آماده سازی خود برای پذیرش دانشجو را شروع نموده و پس از تشکیل ادارات و جذب همکاران مورد نیاز و نیز آماده سازی امکانات و فضاهای آموزشی و پژوهشی، در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89  در 9 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش دانشجو اقدام نمود و تاکنون بیش از یک هزار نفر دانشجو در 37 رشته تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و حدود 130 دانشجو در 27 رشته و گرایش در مقطع تحصیلی دکتری در این پردیس ثبت نام نموده‌اند که تاکنون بیش از 400 نفر از آنها در مقطع کارشناسی ارشد از پایان نامه خود دفاع نموده و فارغ التحصیلشده‌اند.

هدف و مأموریت پردیس

اهداف عمده تاسیس پردیس بین المللی ارس عبارتند از:

 • ·  کاهش عزیمت متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور؛
 • · ایجاد پتانسیل ظرفیت پذیرش برای برگشت دانشجویانی که در کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همجوار استان‌های شمالی غربی کشور شاغل به تحصیلمی‌باشند؛
 • ·  جذب دانشجویان خارجی به منظور توسعه فعالیت‌های بین المللی دانشگاه تهران؛
 • ·  استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات نهفته دانشگاه تهران.

با توجه به سیاست‌هایاتخاذشده در شورای راهبردی پردیس بین المللی ارس، در رشته‌هایی معمولاً اقدام به پذیرش دانشجو می‌شود که ایجاد آن رشته مورد موافقت گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه قرار گرفته باشد. کلیههماهنگی‌های لازم در خصوص ارائه برنامه درسی، انتخاب استاد برای ارائه دروس، بررسی پروپوزالها و تعیین استادان راهنما و مشاور و نیز انتخاب داوران برای جلسات دفاع از پایاننامه‌ها توسط نماینده‌ای که از طرف هر دانشکده به پردیس معرفی و حکم نمایندگی دریافت کرده است، انجام می‌پذیرد.

نحوه و شرایط پذیرش دانشجو

علاوه بر پذیرش دانشجو از طریق ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، پرديس بين المللی ارس دانشگاه تهران ( پرديس ارس) برای دوره کارشناسی ارشد، با توجه به اولویت‌های زير، از بين داوطلبان داخلینیز که ثبت نام کرده‌اندبر اساس شیوه نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، دانشجو پذیرش می‌نماید. فرايند بررسي درخواست داوطلبان دوره‌هاي کارشناسي ارشد و پذيرش آنها در تمام مراحل تحت نظارت معاونت آموزشي دانشگاه میباشد. بدين منظور کميته‌اي مرکب از نماينده پرديس / دانشکده، نماينده گروه مربوط به هر رشته و نماينده معاونت آموزشي دانشگاه (کمیته پذیرش)، زیر نظر معاون آموزشي پرديس بین المللی ارس تشکيل و بر اساس امتيازات زير نسبت به اولويت بندي داوطلبان اقدام مي‌نمايد.

1- معدل مقاطع قبلی مطابق زیر:

1-1 –معدلديپلمداوطلبان 10-0 امتيازبهصورتخطيبرايمعدل 10 تا 20

1-2-  معدل دوره كارشناسي  داوطلبان صفر تا 20 امتياز به صورت خطي براي معدل 12 تا 20.

تبصرهیک-  تراز‌بندی معدل دانشگاه‌های مختلف در صورت ضرورت با تصویب شورای راهبردی لحاظ خواهد شد.

2- تسلط به زبان انگلیسی تا حداکثر 15 امتیاز بر اساس تشخیص کمیته پذیرش مربوطه.

3- امتياز نمرات تعدادي از دروس دوره كارشناسي (4 الي 8 درس) به تعيين گروه‌های آموزشي همكار در اجراي دوره كارشناسي ارشد. به نمرات بيش از 14 اين دروس به صورت خطي و متناسب با تعداد واحد و اهميت آن درس امتياز داده می‌شود (براي هر درس حداكثر 3 امتياز و در كل حداکثر15 امتياز)

تبصرهیک- لازم است دروس و نحوه امتياز دهی آنها قبل از بررسی پرونده داوطلبان توسط پرديس ارس و با هماهنگی گروه مرتبط، تعيين و طی صورتجلسهای به اطلاع شورای راهبردی پرديس ارس برسد.

4- دستاوردهاي پژوهشي و انتشارات و تشويق نامه‌های علمي داوطلبان بر اساس آئين نامه جداگانه‌ای كه تهيه و به تصویب شورای راهبردی خواهد رسید، از صفر تا 20 امتياز.

5- امتیاز مصاحبه. کمیته  پذیرش در صورت ضرورت می‌تواندداوطلبانيكهبهميزان 2 برابرظرفيتبراساسبندهاي 1 تا 4 برگزيدهشده‌اندراموردمصاحبهعلميوبررسيانگيزه قرار دهد. حداكثر امتياز مصاحبه 20 امتياز خواهد بود.

اين شيوه نامه در 5 بند و دو تبصره، در تاريخ 26/7/89 به تصويب شورای راهبردی پرديس ارس رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجرا می‌باشد.

لازم به ذکر است که پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 93-92 برایپردیس‌های ارس، کیش و البرز به طور یکجا و از طریق برگزاری آزمون اختصاصیپردیس‌ها انجام شد. همچنین در نیمسال تحصیلی اول 94-93 و بنا به مصوبات دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقرر شد که پردیس‌های خود گردان و بینالمللی علاوه بر پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از طریق کنکور سراسری، بتوانند از طریق برگزاری امتحان اختصاصی در دو مقطع یادشده نیز دانشجو پذیرش نمایند. گروه‌های آموزشی و مقاطع تحصيلي موجود در پردیس بین المللی ارس

پردیس بینالمللی ارس بر اساس مجوزهای اخذ شده تاکنون در 37 رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 27 رشته در مقطع دکتری از بین داوطلبان داخلی و نیز دانشجویان متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور دانشجو پذیرش نموده است.

اسامیرشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد که تاکنون در آن‌ها پذیرش دانشجو به عمل آمده است عبارتند از:

مدیریت اجرایی (در دو گرایش استراتژی و بازاریابی و صادرات)، مدیریت بازرگانی (در دو گرایش بازاریابی و بیمه)، MBA (در سه گرایش استراتژی، بازاریابی و مالی)، حسابداری،مدیریت صنعتی (در دو گرایش تولید و تحقیق در عملیات)، مدیریت مالی،مدیریت امور شهری،مشاوره - مشاوره خانواده،

روانشناسی تربیتی،پژوهش در علوم اجتماعی،گردشگری (توریسم)، اقتصاد نظری،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید،تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی،تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی،تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی،آموزش زبان انگلیسی،معماری (گرایش معماری)، مهندسی شهرسازی - برنامه ریزی شهری،مهندسی شهرسازی - طراحی شهری،

حقوق عمومی،علوم سیاسی،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرمشناسی،حقوق تجارت بین الملل، مهندسی عمران - محیط زیست،ایمنی، بهداشت، محیط زیست،صنایع غذایی (در دو گرایش بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی)

هم چنین اسامیرشته‌هایی که در مقطع دکتری پذیرش دانشجو انجام شده است عبارتند از:

مدیریت (گرایش‌هایمدیریت بازاریابی بین المللی،مدیریت مالی، مدیریترفتار سازمانی، مدیریت رسانه، مدیریت سیستم ها)،مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، حسابداری،مدیریت دولتی گرایش های رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزشی،روانشناسی تربیتی،حقوق عمومی،حقوق کیفری و جرم شناسی،حقوق خصوصی،علوم سیاسی (گرایش‌های مسائل ایران و جامعه شناسی سیاسی)،سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی،علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسیصنایع غذایی،مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست، علوم اقتصادی، فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوزی قلب و عروق و تنفس، آموزش زبان انگلیسی، مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب، ژئومورفولوژی گرایش مدیریت مخاطرات محیطی، مهندسی کشاورزی گرایش های مهندسی منابع آب، سازه های آبی و اصلاح نژاد دام.

امکانات آموزشی و پژوهشی

امکانات آموزشی و پژوهشی پردیس بین المللی ارس عبارتند از:

 • ·         20 کلاس آموزشی مجهز به اینترنت، ویدئو پروژکتور و امکانات سمعی و بصری
 • ·         فیبر نوری برای ایجاد ارتباط اینترانت با دانشگاه تهران به ظرفیت 20 مگابایت
 • ·         آزمایشگاه‌های صنایع غذایی و محیط زیست
 • ·         آمفی تئاتر با ظرفیت حدود 250نفر و با آخرین امکانات و تجهیزات صوتی و تصویری
 • ·         کتابخانه
 • ·         مرکز کامپیوتر
 • ·         سالن مطالعه جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر
 • ·         دو فقره سالن مجهز به تجهیزات سمعی و بصری برای برگزاری جلسات دفاع از پایاننامه‌ها
 • ·         استادسرا و محل اسکان کوتاه مدت دانشجویان خارجی.