1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 96-95)

پرديس ارس
 ثبت نام نیمسال اول: 6 الی 13 شهریور 95
شروع کلاسهای درسی: 27 شهریور 95
حذف و اضافه: 10 شهریورماه الی 13 مهرماه 95
حذف اضطراری:  13 آذر ماه الی 15 آذرماه 95
کنترل نهایی: 20 الی 22 آذرماه 95
ارزشیابی: 28 آذرماه الی 8 دی ماه  95
پایان کلاسهای درسی: 15 دی ماه 95
شروع امتحانات: 18 دیماه 95
پایان امتحانات: 29 دی ماه 95
پرديس ارس

بنر سمت راست

پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
پرديس ارس
پرديس ارس

پرديس ارس

 

فرمهای امور پژوهشی

اطلاعیه : دسترسی دانشجویان به فایل "نحوه تدوین یک مقاله علمی وآشنایی با تهیه پر پوزال

اطلاعیه : دسترسی دانشجویان به فایل "نحوه تدوین یک مقاله علمی وآشنایی با فایل تهیه پر پوزال و تدوین رساله دکتری

با سلام

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند برای دسترسی به فایل pdf "نحوه تدوین یک مقاله علمی (اینجا) و فایل آشنایی با تهیه پروپوزال (اینجا ) کلیک نمایند.