1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

تقويم آموزشي (نيمسال اول 96-95)

پرديس ارس
 ثبت نام نیمسال اول: 6 الی 13 شهریور 95
شروع کلاسهای درسی: 27 شهریور 95
حذف و اضافه: 10 شهریورماه الی 13 مهرماه 95
حذف اضطراری:  13 آذر ماه الی 15 آذرماه 95
کنترل نهایی: 20 الی 22 آذرماه 95
ارزشیابی: 28 آذرماه الی 8 دی ماه  95
پایان کلاسهای درسی: 15 دی ماه 95
شروع امتحانات: 18 دیماه 95
پایان امتحانات: 29 دی ماه 95
پرديس ارس

بنر سمت راست

پرديس ارس
سايت دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
روابط عمومي پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس ارس
پرديس ارس
پرديس ارس
پرديس ارس

پرديس ارس

 

فرمهای امور پژوهشی

اطلاعیه :" تمدید بازه ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 96-95"

اطلاعیه :" تمدید بازه ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 96-95"

با سلام

       با احترام، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، طبق بخشنامه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه، با ارايه بازه از تاريخ 1395/11/10 الي روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 براي دانشجوياني كه به علل مختلف موفق به ثبت نام و انتخاب واحد در نيمسال مذكور نشده اند ، موافقت شده است..

بديهي است تمديد بازه به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود .