1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ارتباط با ما| نقشه سایت1111111111111111111111111111 فارسی |  english               

پایان نامه ها و رساله ها

 فهرست جلسات برگزاری دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93- شهریور 94

نام         نام خانوادگی         رشته تحصیلی                         عنوان پایان نامه                      استاد-مشاور/استادان راهنما-مشاور   تاریخ دفاع     ملاحظات   
زبنب نعمتی یزدی حقوق خصوصی  مطالعه تطبیقی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و قوانین پیشین در خصوص طلاق علیرضا آذربایجانی - تورج تقی زاده 94/6/18 اطلاعات بیشتر
خیرانساء سپهری حقوق خصوصی صلاحیت محاکم خارجی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان علیرضا آذربایجانی 94/6/18  اطلاعات بیشتر
محمد رضا ربیعیان حقوق خصوصی بررسی و مقایسه غبن حادث در حقوق ایران با اصول قراردادی اروپا محمدتقی رفیعی - علیرضا آذربایجانی 94/6/18  اطلاعات بیشتر
داوود جعفرلو مدیریت بازرگانی

بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از برند محصولات و تمایلات رفتاری مشتریات فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر تبریز

روشندل اربطانی- غلامحسین نیکوکار 94/6/18 اطلاعات بیشتر
عادل ابدالی مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر مشخصه های بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها محمود فیروزیان- سیدرضا سید جوادین 94/6/18 اطلاعات بیشتر
سیامک قالب ساز جدی MBA  بررسی تاثیر ادراک فرهنگ سازمانی بر بهینه کردن جهت گیری استراتژیک سازمان ها محمدرضا طالقانی- طاهر روشندل اربطانی 94/6/18 اطلاعات بیشتر
آرش قوامی MBA  تدوین استراتژی های رقابتی برای شرکت آکپا ایران کیش طاهر روشندل اربطانی - هاشم آقازاده 94/6/18 اطلاعات بیشتر
سعید  علیزاده قوی فکر مدیریت صنعتی بررسی اثر مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس احمد جعفرنژاد چقوشی- امیرحسین امیرخانی 94/6/18 اطلاعات بیشتر
زهرا خطیب حقوق تجارت بین الملل بررسی قرارداد مشارکت مدنی با تاکید بر رویه عملی محمدرضا نظافتی - سیدعلی سیداحمدی سجادی 94/6/21 اطلاعات بیشتر
مریم درخشان مشاوره خانواده مفهوم سازی پدیده خیانت و بررسی عوامل پیش بینی کننده (زمینه ساز) آن در بین افراد متاهل و ... الهه حجازی موغاری - مهرانگیز شعاع کاظمی 94/6/21 اطلاعات بیشتر
علی مکرم سورکی حقوق تجارت بین الملل بررسی نقش کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد درخصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی ... موسوی زنوز- سیدعلی سید احمدی سجادی 94/6/21 اطلاعات بیشتر
 مرجان  معتمد  مشاوره خانواده مقایسه شاخص های پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در کودکان بی سرپرست با کودکان عادی در نقاشی اعضای خانواده   منصور بیرامی- عذرا شالباف  94/6/24  اطلاعات بیشتر 
 مهناز الوانی   مشاوره خانواده  اثر بخشی آموزش زندگی خانواده بر رضایت زناشویی زوجین  یاسر مدنی - منصور بایرامی  94/6/24  اطلاعات بیشتر
 رایحه  حیدرنژاد اصل  مشاوره خانواده  بررسی اثر بخشی آموزش ابراز وجود بررضایت زندگی و سلامت روانی زوجین تبریزی  یاسر مدنی - منصور بیرامی  94/6/24 اطلاعات بیشتر 
 سحر موسوی گرگری  مشاوره خانواده   پیش بینی طلاق عاطفی  بر اساس سبک های دلبستگی   یاسر مدنی - منصور بیرامی 94/6/24  اطلاعات بیشتر