شیوه های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

university of pardis aras

  در پردیس بین المللی ارس، پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ارشد به روش های زیر به عمل می آید:

  • پذیرش دانشجو به شیوه ثبت نام و شرکت در آزمون های سراسری مقطع کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می گردد. زمان برگزاری آزمون های فوق و کلیه شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون همه ساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه های جداگانه و نیز در سایت آن سازمان اعلام می شود.
  • پذیرش دانشجو بر اساس شیوه نامه مصوب. در این روش که عموما از طریق اطلاعیه های منتشر شده در سایت دانشگاه و نیز پردیس بین المللی ارس، زمان، رشته های مورد پذیرش، و شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه به اطلاع متقاضیان می رسد بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف، افتخارات علمی، سوابق پژوهشی و نیز شرکت در مصاحبه علمی و پاسخ به سوالات تخصصی از رشته مورد تقاضا، صلاحیت داوطلبان بررسی و پذیرش دانشجو صورت می پذیرد.

در صورت کثرت متقاضیان و بر اساس شیوه نامه مصوب دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، آزمون کتبی نیز در این روش پیش بینی شده است که با هماهنگی با گروه آموزشی مربوطه برگزار می شود. لازم به ذکر است که بر اساس مجوزهای صادره از طرف دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، پردیس بین المللی ارس مجوز برگزاری کلیه رشته های دایر در مقطع ارشد در دانشگاه تهران را دارا می باشد. علاقه مندان به پذیرش در پردیس بین المللی ارس بر اساس شیوه نامه، می توانند با مراجعه به سایت پردیس به آدرس aras.ut.ac.ir ثبت نام نموده تا در صورت شروع پذیرش، اطلاعات مربوطه برای آنها ارسال شود.

رشته های انتخابی برای پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد در سال جاری

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
3
حسابداری
مديريت كسب و كار-استراتژی
مديريت كسب و كار - بازاريابي
دکتر غلامرضا کرمی
ghkarami @ ut.ac.ir
4
5
پژوهش علوم اجتماعی
برنامه ريزي گردشگري (توريسم)
دکتر علیرضا دهقان نیری
mrezazdh@ut.ac.ir
6
7
مديريت صنعتي - تحقیق در عملیات
مديريت صنعتي - مدیریت پروژه
دکتر سیدابوالقاسم میرا
smira @ ut.ac.ir
8
9
علوم اقتصادي -اقتصاد نظري
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
دکتر محمود مشهدی احمد
mmashahdi@ut.ac.ir 
10
11
12
روانشناسي تربيتي
روانشناسي باليني
مشاوره- مشاوره خانواده
دکتر یاسر مدنی
yaser.madani@ut.ac.ir
13
14
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي - حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي
دکتر رحمان سوری
soori@ut.ac.ir
15 كارآفريني-كسب و كار جديد دکترمحمدرضا زالی  mrzali@ut.ac.ir
16 مديريت شهري دکتر مجتبی قدیری معصوم mghadiri@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
علوم و مهندسی صنايع غذايي - صنايع غذايي
علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي
دکتر زهرا امام جمعه
emamj@ut.ac.ir 

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
حقوق خصوصي
حقوق جزا و جرم شناسي
دکتر سید محمود میر خلیلی
mirkhalili@ut.ac.ir 
3
4
5
حقوق عمومي
علوم سیاسی
حقوق تجارت بين الملل
دکتر سید داوود آقایی
sdaghaee @ut.ac.ir 
6
7
8
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافيايي
ژئومورفولوژي
دکتر مجتبی قدیری معصوم
mghadiri@ut.ac.ir
10
11
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
دکترسید محمد علوی
smalavi@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
ايمني، بهداشت و محيط زيست
مهندسي عمران - محيط زيست
دکتر سعید گیوه چی
givehchi@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
مهندسی معماري
طراحی شهری
دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی
mrezazdh@ut.ac.ir