شیوه های پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی

university of pardis aras

 در پردیس بین المللی ارس، پذیرش دانشجو برای مقطع دکتری تخصصی به روش های زیر به عمل می آید:

  • پذیرش دانشجو به شیوه ثبت نام و شرکت در آزمون های سراسری مقطع دکتری که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می گردد. زمان برگزاری این آزمون و کلیه شرایط و ضوابط شرکت در این آن همه ساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه های جداگانه و نیز در سایت آن سازمان اعلام می شود.
  • پذیرش دانشجو بر اساس شیوه نامه مصوب. در این روش که عموما از طریق اطلاعیه های منتشر شده در سایت دانشگاه و نیز پردیس بین المللی ارس، زمان، رشته های مورد پذیرش، و شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه به اطلاع متقاضیان می رسد بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف، افتخارات علمی، سوابق پژوهشی و نیز شرکت در مصاحبه علمی و پاسخ به سوالات تخصصی از رشته مورد تقاضا، صلاحیت داوطلبان بررسی و پذیرش دانشجو صورت می پذیرد.

در صورت کثرت متقاضیان و بر اساس شیوه نامه مصوب دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، آزمون کتبی نیز در این روش پیش بینی شده است که با هماهنگی با گروه آموزشی مربوطه برگزار می شود. لازم به ذکر است که بر اساس مجوزهای صادره از طرف دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، پردیس بین المللی ارس مجوز برگزاری کلیه رشته های دایر در مقطع دکتری در دانشگاه تهران را دارا می باشد. علاقه مندان به پذیرش در پردیس بین المللی ارس بر اساس شیوه نامه، می توانند در صورت شروع پذیرش، با مراجعه به سایت پردیس به آدرس aras.ut.ac.ir ثبت نام نمایند.

رشته های انتخابی برای پذیرش دانشجو درمقطع دکتری در سال جاری

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
دکتر حسن زارعی متین
matin @ ut.ac.ir
3
4
5
6
حسابداری
مدیریت - مدیریت مالی
مدیریت - مدیریت سیستم ها
مدیریت - مدیریت بازاریابی بین المللی
دکتر غلامرضا کرمی
ghkarami @ ut.ac.ir
7
8
9
10
11
مدیریت رسانه
مديريت بازرگاني - بازاریابی
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار هوشمند
مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
مدیریت بازرگانی - رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی
دکتر سیدابوالقاسم میرا
smira @ ut.ac.ir
12
13
14
علوم اقتصادي
علوم اقتصادي -اقتصاد نظري
علوم اقتصادی -اقتصاد مالی
دکتر محمود مشهدی احمد
mmashahdi@ut.ac.ir 
15
16
17
روانشناسي تربيتي
روانشناسي باليني
مشاوره
دکتر یاسر مدنی
yaser.madani@ut.ac.ir
18
فیزیولوژی ورزشی
دکتر رحمان سوری
soori@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
دکتر ابراهیم امیری تکلدانی
amiri@ut.ac.ir 
3
4
علوم و مهندسی صنايع غذايي - صنايع غذايي
علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري مواد غذايي
دکتر زهرا امام جمعه
emamj@ut.ac.ir 
6 مهندسي كشاورزي - علوم دامي - اصلاح نژاد دام دکتر سید رضا میرآشتیانی ashtiani@ut.ac.ir
7 مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست دکتر باربیس مجنونیان قراقیز bmajnoni@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
حقوق خصوصي
حقوق کیفری و جرم شناسی
دکتر سید محمود میر خلیلی
mirkhalili@ut.ac.ir 
3
4
5
6
حقوق عمومي
علوم سیاسی
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی
حقوق بین الملل عمومی
دکتر سید داوود آقایی
sdaghaee @ut.ac.ir 
7
8
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافيايي
ژئومورفولوژي
دکتر مجتبی قدیری معصوم
mghadiri@ut.ac.ir
9
10
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
دکتر سید محمد علوی
smalavi@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
مهندسی محیط زیست - برنامه ریزی
مهندسی محیط زیست -آب و فاضلاب
دکترسعید گیوه چی
givehchi@ut.ac.ir

ردیف

رشته

نماینده گروه

پست الکترونیک نماینده گروه

برنامه درسی و سرفصل دروس

1
2
مهندسی معماري
مرمت و احیاي ابنیه و بناهاي تاریخی
دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی
mrezazdh@ut.ac.ir
>>>>>>>>>>>>>>>>