آیین نامه های آموزشی
الف- مقطع کارشناسی ارشد
پیوست - 1 آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 92، 93، و 94 دانلود کنید  
پیوست - 2 آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد دانلود کنید  
پیوست - 3 مراحل فارغ التحصیلی دانلود کنید  
پیوست - 4 عدم استرداد شهریه دانلود کنید  
ب- مقطع دکتری
پیوست - 11 آیین نامه مقطع دکتری ورودی 92، 93، و 94 دانلود کنید  
پیوست - 12 آیین نامه مقطع دکتری ورودی 95 به بعد دانلود کنید  
پیوست - 13 راهنمای تنظیم رساله دکتری دانلود کنید  
پیوست - 14 راهنمای انتشار مقاله توسط دانشجویان دانلود کنید  
پیوست - 15 مراحل فارغ التحصیلی دانلود کنید  
پیوست - 16 عدم استرداد شهریه دانلود کنید  
پیوست - 17 شیوه نامه آزمون جامع - دوره دکتری تخصصی دانلود کنید  
ج- دانش آموختگان
پیوست - 21 گردش کار گزارش فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه دانلود کنید  
پیوست - 22 مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع دانلود کنید  
پیوست - 23 مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع دانلود کنید  
پیوست - 24 آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد دانلود کنید  
پیوست - 25 مدارک لازم برای صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر دانلود کنید  
د - سایر
پیوست - 32 بخشنامه مرخصی تحصیلی دانشجویان به دلیل بارداری و زایمان دانلود کنید  
پیوست - 34 آیین نامه سقف سنوات مجاز مشمولین نظام وظیفه عمومی دانلود کنید  
پیوست - 35 بخشنامه عدم امکان استرداد شهریه دانشجویان دانلود کنید  
پیوست - 36 راهنمای تهیه چکیده دانلود کنید  
پیوست - 37 راهنمای تهیه اسلاید برای جلسه دفاع
پیوست - 38 راهنمای تهیه CD دانلود کنید  
قوانین
قانون اول اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دانلود کنید