تفاهم نامه همکاری پردیس بین المللی ارس و دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی امضا شد.

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در راستای گسترش بیش از پیش فعالیتهای بین المللی خود و استفاده از توانمندی های دانشکده های دیگر دانشگاه تهران با امضای تفاهم نامه همکاری از خدمات آموزشی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه بهره مند خواهد شد.
در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری و با حضور ریاست محترم پردیس بین المللی ارس، سرکار خانم دکتر امام جمعه و معاونت علمی پردیس جناب آقای دکتر امیری، و هیأت رئیسه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی تفاهم نامه مذکور از سوی طرفین امضاء و مبادله گردید.
با انعقاد این تفاهم نامه و قرارداد، زمینه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی برای استفاده از منابع علمی، فضاهای فیزیکی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، بانک‌ های اطلاعاتی و ارتباطات بین‌المللی فراهم گردید.