هزینه دوره های آمادگی زبان انگلیسی عمومی در تهران و جلفا

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری پردیس بین المللی ارس می رساند جهت اطلاع از شرایط و هزینه دوره های آمادگی زبان انگلیسی عمومی در تهران و شهرستان جلفا فایل پیوست را دانلود نمایند.

الف هزینه ثبت نام دوره زبان عمومی انگلیسی دانلود فایل pdf   دانلود فایل word