رئیس پردیس:

دکتر زهرا امام جمعه
استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:                         emamj@ut.ac.ir
                                               araspresident@ut.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، ۱۳۷۱، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ایران

 • کارشناسی ارشد مهندسی فرایند های غذایی، ۱۳۷۳، دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسه

 • دکتری مهندسی فرایند های غذایی، ۱۳۷۷، دانشگاه بلز پاسکال، کلرمون فران، فرانسه

افتخارات کاری و تحصیلی:

 • کسب رتبه اول بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ۱۳۷۱

 • ارائه مقاله برتر کنفرانس آسیا –اقیانوسیه سال ۱۳۸۲

 • محقق برگزیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۳

 • طرح پژوهشی برتر بخش کشاورزی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ۱۳۸۴

 • کسب نشان درجه دو پژوهش و عنوان پژوهشگر نمونه بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۷

 • محقق برگزیده استان تهران، آذر ماه ۱۳۸۹

 • محقق برگزیده کشوری وزارت علوم و فناوری، سال ۱۳۹۲

 • کسب نشان درجه یک پژوهش و عنوان پژوهشگر برجسته بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۹۳

 • محقق بین المللی برگزیده دانشگاه تهران در بخش مقاله ۱۳۹۶

 • برنده نخستین جایزه زنان در علم وزارت علوم شاخه علوم کشاورزی ۱۳۹۶

 • برنده جایزه ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۹۶

 • جزو ۱٪ دانشمندان موثر جهان از سال ۲۰۱۴ تا کنون

دروس در حال تدریس:

     مبانی مهندسی صنایع غذایی, پدیده های انتقال, ترمودینامیک تعادل های فازی, روش های غیر حرارتی فرآوری مواد غذایی

انتشارات:

 • انتشار ۷۸ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی

 • انتشار ۲۰۹ مقاله در نشریات علمی بین المللی

http://orcid.org/0000-0002-1690-1968

 • انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتابهای منتشر شده توسط ناشران بین المللی

 

معاون علمی

 

 

دکتر ابراهیم امیری تکلدانی

استاد سازه های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:                        amiri@ut.ac.ir 

                                        araspardisedu@ut.ac.ir 

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی زراعی گرایش آبیاری ۱۳۶۵ دانشگاه شیراز 

 • کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری، ۱۳۶۹، دانشگاه  تهران 

 • دکتری هیدرولیک- مهندسی رودخانه، ۱۳۸۲، دانشگاه ساوت همپتون، انگلستان

سوابق کاری :

 • کارشناس طراح شبکه های آبیاری و زهکشی از ۱۳۶۵ الی ۱۳۷۰

 • عضو هیات علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۰

 • معاون علمی دانشکده آب و خاک از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

 • مولف کتاب برگزیده دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷ و کتاب شایسته تقدیر از جشنواره کتاب سال کشور در سال ۱۳۸۸

دروس در حال تدریس:

     طراحی ساختمان های انتقال و توزیع آب، طراحی سدهای انحرافی، بهینه سازی مدیریت شبکه های آبیاری، اقتصاد مهندسی، متره برآورد سازه های آبی، مهارت آموزی، پژوهش عملیاتی

انتشارات:

 • انتشار  حدود ۵۰ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی

 • انتشار حدود ۳۰ مقاله در نشریات علمی بین المللی

 • تالیف ۲ کتاب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه ۲ کتاب منتشر شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران