اطلاعات این بخش مربوط به متقاضیان خارجی پذیرش در دانشگاه تهران است. برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.