فرم های آمورشی

الف – کارشناسی ارشد

الف -۱ – گزارش دو ماهه
الف – ۲- درخواست تمدید سنوات

 

ب- دکتری تخصصی

ب- ۱- فرم جامع اقدامات تحصیلی
ب- ۲ – تمدید نیمسال های دوره آموزشی و  پژوهشی مقطع دکتری
ب- ۳- استعلام موضوع رساله دکتری
 ب- ۴- درخواست تصویب طرح پژوهشی دکتری
ب- ۵ – رسید تحویل رساله
ب- ۶- اعلام کفایت دکتری
ب-۷- فرم سمینار

 

ج- کارشناسی ارشد و دکتری

ج – ۱-  مراحل فارغ التحصیلی
ج – ۲-  تعهد کارت دانشجویی
ج – ۳-  مرخصی تحصیلی
ج – ۴- درخواست عودت شهریه ویژه دانشجویان انصرافی از ارس
ج – ۵- تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل
ج – ۶-  تعهد دریافت مدرک
ج – ۷ –  تعهد نامه برای دریافت کارت دانشجویی المثنی
ج – ۸ – تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو – انصراف از تحصیل
ج – ۹ – درخواست معرفی نامه
ج- ۱۰ – دریافت کارنامه انگلیسی
ج – ۱۱-  انتخاب استاد راهنمای پایان نامه  و رساله
ج – ۱۲- تعهد اصالت اثر
ج – ۱۳- عدم استرداد شهریه

 

د- سایر فایل های آموزشی

د – ۱- راهنمای تهیه چکیده
د – ۲- راهنمای تهیه اسلاید برای جلسه دفاع