Aras International Campus

شیوه پذیرش دانشجو در پردیس ارس

شیوه پذیرش دانشجو در پردیس ارس دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 93-92

پذیرش دانشجو در پردیس ارس دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 92-91، همانند سال جاری، ابتدا از طریق كنكور كارشناسی ارشد صورت می گیرد و برای تكمیل ظرفیت در رشته هایی كه از طریق كنكور تكمیل نگردند، از طریق آزمون اختصاصی پردیس و شیوه نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاقدام خواهد شد.

تاريخ خبر: 11/11/91

تعداد بازدید: 5959
 

 

برنامه آزمون پايان دوره كلاس‌ زبان عمومي فشرده سطح ميانه

     آزمون پايان ترم درس زبان عمومي سطح ميانه فشرده با كد درسي (100320004 و 100320006) ساعت 17.30 روز پنجشنبه مورخ 11/2/93 برگزار خواهد شد. 

تاريخ خبر: 28/1/1393

 

 

 

Copyright © 2012 Aras International Campus.
University of Tehran, Aras International Campus
Emam Khomeini Boulevard, Jolfa, Aras Free Trade & Industrial Zone,
Iran.
Post code: 5441656498
Phone: +98 492 3024824-27
Fax: +98 492 302 4820