همکاری و تبادلات علمی پردیس بین المللی ارس


سفر به تونس

خانم دکتر زهرا امام جمعه ریاست پردیس بین المللی ارس برای همکاری و تبادلات علمی مشترک بین پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران و ریاست دانشگاه SFAX تونس، به‌منظور توسعه تبادلات علمی_ آموزشی و همکارهای پژوهشی، تفاهم نامه ای را امضا کردند. این تفاهم‌نامه باهدف تبادل علمی و آموزشی و توسعه همکاری پژوهشی در زمینه ی تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، برگزاری همایش، کارگاه، کنفرانس مشترک، تسهیل روند اعطای فرصت‌های مطالعاتی و تبادل منابع کتابخانه‌ای، ظرفیت‌سازی علمی متقابل و... به امضا رسیده است.

سفر به عراق

خانم دکتر زهرا امام جمعه ریاست پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران تفاهم همکاری بین پردیس بین المللی ارس و دانشگاه بصره را امضا کردند. در این یادداشت تفاهم همکاری اعضاء متعهد شدند که طی یک چارچوب نظام مند در راستای گسترش، همفکری و همکاری های آموزشی- پژوهشی تلاش نمایند. همچنین بر انتقال تجربیات، انجام پروژه تحقیقاتی- کاربردی مشترک و همچنین تبادل دانشجو تأکید شده است. همچنین در این سفر به منظور برقراری ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی از دانشگاه نفت و گاز بصره نیز بازدید به عمل آمد در این دیدار خانم دکتر زهرا امام جمعه رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران با تقدیر از حضور هیأت‌علمی دانشگاه بصره، اظهار کرد: دو کشور ایران و عراق اشتراکات فرهنگی بسیاری با یکدیگر دارند و این مسأله می‌تواند موجب برقراری ارتباط هرچه بیشتر بین دو کشور در بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش‌های علمی باشد.