اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص «اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» برای دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی، به شرح پیوست، اطلاع رسانی می شود.
بدیهی است ارائه مستندات لازم در مراحل انجام امور مربوط به پروپوزال، صدور حکم و دفاع از پایان نامه / رساله به اداره پژوهشی پردیس الزامی است.

اداره پژوهشی پردیس بین المللی ارس

  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

    اطلاعیه

بدینوسیله از کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس بین المللی ارس درخواست می شود بمنظور انجام کلیه امور پژوهشی مرتبط با پایان نامه ها، رساله ها و نیز پروپوزال های مربوطه، با آدرس thesis.aras@ut.ac.ir مکاتبه نمایند.
همچنین بمنظور تسهیل در پیگیری درخواست ها، در بخش عنوان ایمیل ارسالی، نام و نام خانوادگی دانشجو به همراه رشته مربوطه ذکر شود