مرحله 1
اطلاعات فردی لطفا اطلاعات فردی درخواست شده را با دقت وارد کنید. از شماره موبایل وارد شده جهت ارسال پیامک استفاده می شود.
مرحله 2
اطلاعات دانشجویی لطفا اطلاعات دانشجویی درخواست شده را به صورت صحیح وارد کنید. در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح نباشند به درخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
مرحله 3
اطلاعات پروژه لطفا اطلاعات پروژه و مشخصات اساتید راهنما و داور را وارد کنید. - پر کردن رکورد استاد راهنمای اول الزامی است. -در صورت نیاز به افزودن استاد راهناما و یا مشاور از پنل کاربری اقدام فرمایید - استاد راهنمای اول حتما باید از اساتید دانشگاه تهران باشد - در فیلد دانشگاه و موسسه در صورتی که استاد مربوطه عضو هیئت علمی نباشد عبارت مدعو ثبت شود. - چنانچه استاد راهنما یا مشاور شما مدعو می باشند ، حتما به ایشان اعلام فرمائید تا حکم کارگزینی خود را برای کارشناس پژوهش ارسال نمایند.
مرحله 5
تایید و ارسال فرم
لطفا اطلاعات فردی درخواست شده را با دقت وارد کنید. از شماره موبایل وارد شده جهت ارسال پیامک استفاده می شود.

اطلاعات پروپوزال شما با موفقیت ثبت شد.

کد پیگیری شما: 0