دانشجوی گرامی

جهت درخواست و دریافت وام دانشجویی فرم راهنمای دریافت وام را دانلود نموده و پس از مطالعه اقدام فرمایید.

الف فرم راهنمای شرایط اعطای وام و دریافت فایل معرفی دانشجو دانلود کنید  
ب فرم دریافت فایل سند و تعهد محضری دانلود کنید