پذیرش های جاری

"پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته، برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در رشته‌های زیر دانشجو جذب نموده است.

لیست رشته‌های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد

لیست رشته‌های ارائه شده در مقطع دکتری تخصصی