معرفی پردیس

معرفی پردیس

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه منعقده فی مابین دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در سال ۱۳۸۶، در سال ۱۳۸۸ اقدامات لازم برای تأسیس پردیس بین المللی ارس در منطقه آزاد ارس آغاز شده و پس از انجام مقدمات لازم و آماده سازی و تجهیز فضاهای آموزشی و اداری و نیز اخذ مجوز پذیرش از دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹ پذیرش دانشجو به عمل آمد. پردیس بین المللی ارس در مهرماه سال ۱۳۸۹ فعالیت‌های آماده سازی خود برای پذیرش دانشجو را شروع نموده و پس از تشکیل ادارات و جذب همکاران مورد نیاز و نیز آماده سازی امکانات و فضاهای آموزشی و پژوهشی، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در ۹ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش دانشجو اقدام نمود و تاکنون بیش از یک هزار نفر دانشجو در ۳۷ رشته تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و حدود ۱۸۰ دانشجو در ۲۷ رشته و گرایش در مقطع تحصیلی دکتری در این پردیس ثبت نام نموده‌اند که تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر از آنها در این مقاطع از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله دکتری خود حسب مورد دفاع نموده و فارغ التحصیل شده‌اند.