کتابخانه

کتابخانه پردیس ارس با بیش از 3611 جلد کتاب به دانشجویان پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران خدمات می دهد.

  •  تعداد عناوین : 3611
  •  نوع مدارک : کتاب، نشریه
  •  آخرین بروزرسانی : 11 اسفند 1394
  •  نوع کتابخانه : دانشگاهی
  •  رایانامه : araspublic@ut.ac.ir
  •  تلفن تماس : 42024824-041

سامانه جستجوی کتاب از کتابخانه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران