دکتری تخصصی

دکتری تخصصی

شیوه‌های پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی

 

در پردیس بین المللی ارس، پذیرش دانشجو برای مقطع دکتری تخصصی به روش زیر به عمل می‌آید:

 

 

  1. پذیرش دانشجو بر اساس شیوه نامه مصوب. در این روش که عموماً از طریق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت دانشگاه و نیز پردیس بین المللی ارس، زمان، رشته‌های مورد پذیرش، و شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه به اطلاع متقاضیان می‌رسد بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف، افتخارات علمی، سوابق پژوهشی و نیز شرکت در مصاحبه علمی و پاسخ به سوالات تخصصی از رشته مورد تقاضا، صلاحیت داوطلبان بررسی و پذیرش دانشجو صورت می‌پذیرد.

در صورت کثرت متقاضیان و بر اساس شیوه نامه مصوب دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، آزمون کتبی نیز در این روش پیش بینی شده است که با هماهنگی با گروه آموزشی مربوطه برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که بر اساس مجوزهای صادره از طرف دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، پردیس بین المللی ارس مجوز برگزاری کلیه رشته‌های دایر در مقطع دکتری در دانشگاه تهران را دارا می‌باشد. علاقه مندان به پذیرش در پردیس بین المللی ارس بر اساس شیوه نامه، می‌توانند در صورت شروع پذیرش، با مراجعه به سایت پردیس به آدرس aras.ut.ac.ir ثبت نام نمایند.


گروه علوم اجتماعی و رفتاری مشاهده جزئیات
گروه کشاورزی و منابع طبیعی مشاهده جزئیات
گروه علوم انسانی مشاهده جزئیات
گروه فنی و مهندسی مشاهده جزئیات