معاون علمی پژوهشی پردیس ارس

دکتر طاهر علیزاده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوابق تحصیلی

 • دکترای شیمی تجزیه-الکتروشیمی
 • محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران (۱۳۸۵)
 • رتبه علمی: استاد
 • عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه تهران-پردیس علوم-دانشکده شیمی

پست‌های علمی و اجرایی دانشگاهی

 • عضو هیأت علمی گروه شیمی در دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی )۱۳۸۵-۱۳۹۳)
 • عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه در دانشکده شیمی دانشگاه تهران )۱۳۹۳- ادامه دارد)
 • مدیریت پژوهشی دانشگاه (دانشگاه محقق اردبیلی از سال ۱۳۸۷-۱۳۸۹)
 • عضو کمیته علمی المپیاد شیمی، ایران، تهران
 • عضو هیأت تحریریه مجله Analytical and Bioanalytical Electrochemistry (ISI)

دروس در حال تدریس

شیمی تجزیه ۱، شیمی تجزیه ۲، مبانی خوردگی، الکتروشیمی پیشرفته، الکترو شیمی در محیط‌های ناآبی، اصول تصفیه آب و پساب

عناوین و افتخارات

 • کسب رتبه اول ورودی دکترای دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱
 • کسب رتبه اول ورودی دکترای دانشگاه خوارزمی تهران در سال ۱۳۸۱
 • نماینده انجمن شیمی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی
 • پژوهشگر برتر (جشنواره پژوهش و فناوری، هفته پژوهش ۱۳۹۱- دانشگاه محقق اردبیلی)
 • نویسنده پر استناد ترین مقاله (جشنواره پژوهش (هفته پژوهش ۱۳۹۲- دانشگاه محقق اردبیلی)
 • در یافت گواهی نویسنده پر استناد ترین مقاله در Biosensors and Bioelectronics در سال ۲۰۱۰
 • نویسنده سه مقاله داغ hot paper))

مقالات و کتاب‌های چاپ شده

 • چاپ ۱۲۲ مقاله ISI در مجلات معتبر بین االمللی
 • مشارکت در تألیف دایره المعارفی تحت عنوان Hand book of molecular imprinting ( انتشارات CRC – ۲۰۱۲)
 • چاپ کتاب: قالب زنی در ابعاد مولکولی و اتمی-رویکردی نوین در طراحی حسگرهای شیمیایی (انتشارات دانشگاه تهران - ۱۳۹۴)

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

طراحی و ساخت سنسورهای شیمیایی و الکتروشیمیایی - بینی‌های الکترونیک و آرایه سنسوری- الکتروکاتالیز و فوتوالکتروشیمی- فرایندهای خوردگی الکتروشیمیایی

پست الکترونیکی:

 • talizadeh@ut.ac.ir