وام دانشجویی

دانشجوی گرامی

1- به دانشجویان پردیس (روزانه شهریه پرداز) صرفا وام شهریه تعلق می گیرد.

2- با توجه به تغییراتی که از نیمسال گذشته در روال پرداخت وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است، مراتب توسط راهنماها و بخشنامه‌های مندرج در ذیل به اطلاع رسانده می شود.

3 - لازم به ذکر است این وام در صورت تایید و تخصیص بودجه از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ٬ تحقیقات و فناوری قابل پرداخت بوده و دانشگاه تهران هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.

نکته مهم: برای ثبت درخواست وام، دانشجویان گرامی حتماً باید مراحل انتخاب واحد و ثبت نام آموزشی خود را تکمیل نموده باشند.

4- متقاضیان می‌بایست علاوه بر ثبت درخواست و الصاق مدارک در سامانه گلستان، نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس https://bp.swf.ir نیز اقدام نمایند و امکان ثبت اطلاعات دانشجویان و درخواست وام، برای همکاران دانشگاه مقدور نمی‌باشد.

5- متقاضیان وام می توانند از تاریخ پنجشنبه 1401/07/21 لغایت چهارشنبه 1401/09/16 نسبت به ثبت درخواست وام خود در هر دو سامانه اقدام نمایند.

تقسیط شهریه

* در صورت نیاز به تقسیط شهریه فرم پیوست را تکمیل و به آدرس ایمیل aras.executive@ut.ac.ir (معاونت اجرایی پردیس) ارسال نمایید. بدیهی است در صورت امکان و موافقت معاونت اجرایی پردیس مراتب به اطلاع افراد متقاضی رسانده خواهد شد.

 


1 آخرین بخشنامه وام صندوق رفاه دانشجویی دانلود نمایید
2 فرم راهنما و شرایط دریافت وام دانشجویی دانلود نمایید
3 راهنمای درخواست وام دانشجویی در سامانه گلستان دانلود نمایید
4 دریافت فرم سند تعهد محضری دانلود نمایید
5 تعداد ضامنین دانلود نمایید
6 شرایط ضامنین دانلود نمایید
7 مشخصات سند تعهدنامه دانلود نمایید
8 شرایط عمومی و آموزشی  دانلود نمایید
9 مبالغ وام شهریه دانلود نمایید
10 نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود نمایید
11 نحوه ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود نمایید