وام دانشجویی

دانشجوی گرامی

1- با توجه به تغییراتی که از نیمسال گذشته در روال پرداخت وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است، مراتب توسط راهنماها و بخشنامه‌های مندرج در ذیل به اطلاع رسانده می شود.

2 - لازم به ذکر است این وام در صورت تایید و تخصیص بودجه از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ٬ تحقیقات و فناوری قابل پرداخت بوده و دانشگاه تهران هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.

نکته مهم: برای ثبت درخواست وام، دانشجویان گرامی حتماً باید مراحل انتخاب واحد و ثبت نام آموزشی خود را تکمیل نموده باشند.

3- متقاضیان می‌بایست علاوه بر ثبت درخواست و الصاق مدارک در سامانه گلستان، نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس https://bp.swf.ir نیز اقدام نمایند و امکان ثبت اطلاعات دانشجویان و درخواست وام، برای همکاران دانشگاه مقدور نمی‌باشد.

4- متقاضیان وام می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/02/19 نسبت به درخواست وام خود اقدام نمایند.

5- در صورت نیاز به تقسیط شهریه فرم پیوست را تکمیل و به آدرس ایمیل aras.executive@ut.ac.ir (معاونت اجرایی پردیس) ارسال نمایید. بدیهی است در صورت امکان و موافقت معاونت اجرایی پردیس مراتب به اطلاع افراد متقاضی رسانده خواهد شد.

 


1 فرم راهنما و شرایط دریافت وام دانشجویی دانلود نمایید
2 راهنمای درخواست وام دانشجویی در سامانه گلستان دانلود نمایید
3 دریافت فرم سند تعهد محضری دانلود نمایید
4 تعداد ضامنین دانلود نمایید
5 شرایط ضامنین دانلود نمایید
6 مشخصات سند تعهدنامه دانلود نمایید
7 شرایط عمومی و آموزشی  دانلود نمایید
8 اطلاعات وام شهریه دانلود نمایید
9 نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود نمایید
10 نحوه ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود نمایید