درباره ما

درباره ما

هدف و مأموریت پردیس

  • کاهش عزیمت متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور؛
  • ایجاد پتانسیل ظرفیت پذیرش برای برگشت دانشجویانی که در کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همجوار استان‌های شمالی غربی کشور شاغل به تحصیل می‌باشند؛
  • جذب دانشجویان خارجی به منظور توسعه فعالیت‌های بین المللی دانشگاه تهران؛
  • استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات نهفته دانشگاه تهران.

با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در شورای راهبردی پردیس بین المللی ارس، در رشته‌هایی معمولاً اقدام به پذیرش دانشجو می‌شود که ایجاد آن رشته مورد موافقت گروه آموزشی و کمیسیون مربوطه در دانشگاه قرار گرفته باشد. در این حالت کلیه هماهنگی‌های لازم در خصوص ارائه برنامه درسی آن رشته، انتخاب استاد برای ارائه دروس، بررسی و تصویب پروپوزال‌ها و رساله‌ها و تعیین استادان راهنما و مشاور و نیز انتخاب داوران برای جلسات دفاع توسط نماینده‌ای که از طرف هر دانشکده به پردیس معرفی و حکم نمایندگی از طرف ریاست پردیس بین المللی ارس دریافت کرده است، انجام می‌پذیرد.