ریاست و معاونت ها

رئیس پردیس ارس: دکتر زهرا امام جمعه

 

دکتر زهرا امام جمعه، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزایران، کارشناسی ارشد مهندسی فرایندهای غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه ودکتری مهندسی فرایندهای غذایی ازدانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران، فرانسه؛ همچنین دارای ۷۸ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی داخلی و ۲۰۹ مقاله در نشریات علمی بین المللی و انتشار ۳ کتاب و تدوین ۷ فصل کتاب در کتابهای منتشر شده توسط ناشران بین المللی … بیشتر بدانید

 

 

معاون علمی پژوهشی پردیس ارس: دکتر سید محمد علوی


 

 

دکتر سید محمد علوی فارغ التحصیل دکتری زبان انگلیسی از دانشگاه لنکستر (Lancaster University) انگلیس در حال حاضر استاد در گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان های خارجه دانشگاه تهران، دارای صدها مقاله علمی-پژوهشی در مجلات بین المللی، مشارکت در کارهای علمی و پژوهشی و همکاری با وزارت علوم و نویسنده چندین کتاب در رابطه با زبان و ادبیات انگلیسی…‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر بدانید

 

 

 

معاون اجرایی پردیس ارس: دکتر محمدجوادامیری

 

 

دکتر محمد جواد امیری دارای کارشناسی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس و دکتری مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس و نیز دارای ۴۰ مقاله چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی در نشریات داخلی و ۲۰ مقاله در نشریات بین المللی …‌‌‌ بیشتر بدانید