موسسه فن آوری و نو آوری ارس

اهداف

  • حل مسائل منطقه آزاد ارس در حوزه‌های مختلف با اجرای پژوهش‌های تقاضا محور و روش‌های دانش بنیان؛
  • کمک به ارتقای موقعیت منطقه آزاد ارس و تبدیل آن به منطقه هوشمند و دارای چندین قطب علمی و گردشگری در سطوح ملی و بین المللی به خصوص آسیای قفقاز؛
  • رفع نیازهای پژوهشی، آموزشی و فناوری سازمان.

مراکز تحقیقات:

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

مرکز تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

مرکز تحقیقات مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی

مرکز تحقیقات علوم روان شناسی و مشاوره

مرکز تحقیقات بین المللی انرژی و ساختمان سبز

مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی

مرکز تحقیقات هنرهای دیجیتال

مرکز تحقیقات سگ های رهگیر

مرکز تحقیقات سامانه های هوشمند کاربردی ارس 

مرکز تحقیقات شبکه حسگر بی سیم

مرکز تحقیقات ترکیبات طبیعی و دارویی

 

 

رییس: زهرا امام جمعه

آدرس: منطقه ازاد ارس (جلفا)، بلوار امام خمینی، جنب اداره تربیت بدنی، پردیس بین المللی ارس

تلفن: ۰۴۱۴۲۰۵۶۰۸ - ۰۴۱۴۲۰۲۴۸۲۴