شهریه تحصیلی

پذیرش دانشجو بر اساس شیوه نامه مصوب، در این روش که عموماً از طریق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت دانشگاه و نیز پردیس بین المللی ارس، زمان، رشته‌های مورد پذیرش، و شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه به اطلاع متقاضیان می‌رسد بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف، افتخارات علمی، سوابق پژوهشی و نیز شرکت در مصاحبه علمی و پاسخ به سوالات تخصصی از رشته مورد تقاضا، صلاحیت داوطلبان بررسی و پذیرش دانشجو صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است تمام اطلاعات مربوط به پذیرش شامل هزینه هر ترم برای گروه آموزشی در سال جاری و همچنین شیوه پذیرش در فایل زیر قرار داده شده است و در صورت تغییر آنها از طریق سایت پردیس بین المللی ارس در هر سال به اطلاع داوطلبین عزیز رسانده خواهد.

شیوه نامه پذیرش از داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد

شیوه نامه پذیرش از داوطلبان در مقطع دکتری تخصصی