لیست داوطلبان راه یافته به مصاحبه مقطع دکتری پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۱۳ کد : ۱۹۱۹۱ اخبار و اطلاعیه ها اخبار پذیرش دانشجو
تعداد بازدید:۱۲۶۳۷

لیست داوطلبان راه یافته به مصاحبه مقطع دکتری پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

*لیست داوطلبان راه یافته به مصاحبه مقطع دکتری پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به تفکیک رشته ها:

1- مشاوره
2- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
3- حقوق خصوصی
4- حقوق جزا و جرم شناسی
5- علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
6- حقوق بین الملل عمومی
7- حقوق عمومی
8- مالی گرایش مهندسی مالی
9- حسابداری
10- آموزش زبان انگلیسی
11- مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
12- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
13- مدیریت رسانه ای
14- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
15- مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
16- مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
17- مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
18- محیط زیست گرایش برنامه ریزی
19- فیزیولوژی ورزشی
20- علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
21- علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش

22- ژئومورفولوژی

 

*لیست داوطلبان راه یافته به مصاحبه مقطع دکتری پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به تفکیک رشته های بین الملل:

1- مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

 2- حقوق جزا و جرم شناسی

3- مجموعه رشته مدیریت دولتی ( شامل گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی /مدیریت منابع انسانی/  مدیریت تطبیقی و توسعه/ مدیریت رفتار سازمانی)

تذکر مهم: داوطلبان محترم اخبار مربوط به مصاحبه و فرآیند انجام آن را از طریق سایت پردیس ارس پیگیری نمایند، هر تغییر در برنامه ایجاد شود از این سایت اعلام خواهد شد.


( ۸۹ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.