آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
پیوست - ۲ آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعدالف- مقطع کارشناسی ارشد
پیوست - ۳ مراحل فارغ التحصیلیالف- مقطع کارشناسی ارشد
پیوست - ۴ عدم استرداد شهریهالف- مقطع کارشناسی ارشد
پیوست - ۱ آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۲، ۹۳، و ۹۴الف- مقطع کارشناسی ارشد
پیوست - ۱۱ آیین نامه مقطع دکتری ورودی ۹۲، ۹۳، و ۹۴ب- مقطع دکتری
پیوست - ۱۲ آیین نامه مقطع دکتری ورودی ۹۵ به بعدب- مقطع دکتری
پیوست - ۱۴ راهنمای انتشار مقاله توسط دانشجویانب- مقطع دکتری
پیوست - ۱۵ مراحل فارغ التحصیلیب- مقطع دکتری
پیوست - ۱۶ عدم استرداد شهریهب- مقطع دکتری
پیوست - ۱۷ شیوه نامه آزمون جامع - دوره دکتری تخصصیب- مقطع دکتری
پیوست - ۲۱ گردش کار گزارش فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاهج - دانش آموختگان
پیوست - ۲۵ مدارک لازم برای صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاترج - دانش آموختگان
پیوست - ۲۴ آیین نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشدج - دانش آموختگان
پیوست - ۲۳ مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطعج - دانش آموختگان
پیوست - ۲۲ مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطعج - دانش آموختگان
پیوست - ۳۲ بخشنامه مرخصی تحصیلی دانشجویان به دلیل بارداری و زایماند - سایر
پیوست - ۳۴ آیین نامه سقف سنوات مجاز مشمولین نظام وظیفه عمومید - سایر
پیوست - ۳۵ بخشنامه عدم امکان استرداد شهریه دانشجویاند - سایر
پیوست - ۳۶ راهنمای تهیه چکیدهد - سایر
پیوست - ۳۸ راهنمای تهیه CDد - سایر